Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu - zasady rekrutacji

 

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty:

treść zarządzenia 

załącznik nr 1

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,

 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 3. świadectwo ukończenia gimnazjum,

 4. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum,

 5. dwie fotografie,

 6. karta zdrowia.

 

Szczegółowe informacje:

pod numerem telefonu 84 65 12 417, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

 

Propozycja realizacji od kl. II przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

 • biologia, geografia, język angielski,

 • historia, geografia, język angielski.

 

Aby zostać uczniem klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu należy:

 1. W dniach od 15 maja do 14 czerwca 2017 r. złożyć w sekretariacie szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów,
 • oświadczenie o wielodzietności,
 • dwie fotografie.
 1. W dniach od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. uzupełnić wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu:

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 30 czerwca 2017 r. godz. 10.00.

 2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej – 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7 lipca 2017 r. do godz. 10.00.

O Grabowcu

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Grabowcu im. Henryka Sienkiewicza | Administrator strony UNIDEB