Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego

 

 

 

Scenariusz uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego

w dniu 06 listopada 2014 r.

 

 

 

 

I. Część oficjalna w plenerze:

 

11.00 Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Prowadzący 2 – Krzysztof Karczmarz:

Komenda: Baczność! Do hymnu szkolnego!

Po hymnie – Spocznij!

 

Powitanie zaproszonych gości przez dyrektora Zespołu Szkół panią Elżbietę Widymę:

 

Szanowni Państwo, Czcigodni Księża, Drodzy Uczniowie!

6 listopada 2014 r. to ważna data dla naszej szkoły oraz społeczności lokalnej. Spotykamy się w tym miejscu, przed nowym obiektem sportowym, aby uroczyście go otworzyć i poświęcić. W tym ważnym dla nas dniu są z nami goście, których bardzo serdecznie witam. Słowa powitania kieruję do księży, do władz samorządowych różnych szczebli, do władz oświatowych oraz władz sportowych. Serdecznie witam przedstawiciela wykonawcy boiska Firmy EuroCourt z Radomia.

Tak jak wcześniej wspomniałam, to szczególne dla nas wydarzenie, po 8 latach od otwarcia hali sportowej, dziś otwieramy boisko wielofunkcyjne, na które z utęsknieniem czekali uczniowie naszej szkoły.

Serdeczne podziękowania za powstanie tego boisko, składam gospodarzowi naszej gminy – pana Tadeuszowi Goździejewskiemu, słowa podziękowania kieruję do Rady Gminy, która zawsze z wielkim zrozumieniem i przychylnością patrzyła na potrzeby naszej szkoły.

Dziękuję także Firmie EuroCourt z Radomia, za szybką budowę tego pięknego obiektu.

To boisko, jest dopełnieniem naszego kompleksu sportowego, które obok hali sportowej i sali gimnastycznej będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych, a przez to podniesie sprawność fizyczną i zdrowy rozwój naszych uczniów. Zdrowy styl życia, to jedno z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie nasza Szkoła, należąca do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Myślę, że nasi uczniowie, szczególnie drużyny siatkarskie, dzięki treningom na tym obiekcie, będą nadal zajmować czołowe miejsca (I i II) w rozgrywkach Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej LZS, a młodzi piłkarze ze szkoły podstawowej będą reprezentować naszą szkołę
w zawodach sportowych nie tylko na szczeblu wojewódzkim.

Tego Wam życzę drodzy uczniowie, to boisko jest dla was, niech gra na nim przynosi Wam wiele radości, a mottem dla Was sukcesów niech będą słowa Jana Pawła II:

Sport jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony.”

 

Przemówienie pana Tadeusza Goździejewskiego - Wójta Gminy Grabowiec

 

11.05– Ceremonia otwarcia – przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu

  

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Zapraszam gości do przecięcia wstęgi:

Wstęgę przecina:

 • Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – pan Józef Poterucha

 • Wiceprezes Zarządu Firmy Eurocourt Sp. Z.o.o Radom – Mariusz Gębski

 • Pracownik Lubelskiego Kuratora Oświaty – pani Marzena Poździk

 • Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – pan Marian Jaworski

 • Diecezjalny ?duszpasterz sportu - ks. Piotr Szeptuch

 • Wójt Gminy Grabowiec – pan Tadeusz Goździejewski

 • Dyrektor Zespołu Szkół imienia Henryka Sienkiewicza w Grabowcu –pani Elżbieta Widyma

 • Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Grabowcu – ks. Zygmunt Żółkiewski

 • Uczniowie naszego zespołu: Aleksandra Jabłońska – uczennica kl. III gimnazjum,

 • Mikołaj Wójcicki – uczeń klasy VI.

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Aktu poświęcenia obiektu dokonają:

 • Diecezjalny duszpasterz sportu – ks. Piotr Szeptuch

 • Ks. dziekan Zygmunt Żółkiewski

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Prosimy Państwa i uczniów o przejście za pocztem sztandarowym do hali sportowej, by tam kontynuować nasze dzisiejsze święto.

 

 

Część oficjalna w hali sportowej

 

Prowadzący2 –Krzysztof Karczmarz:

Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić

Spocznij!

 

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Przed chwilą zaproszeni Goście i Gospodarze dokonali otwarcia i poświęcenia nowego obiektu sportowego. Mamy głęboką nadzieję, że będzie on miejscem, gdzie niejeden młody talent sportowy rozwinie swoje skrzydła i przyniesie chlubę naszemu zespołowi oraz społeczności gminy Grabowiec.

Zapraszamy gości do zabrania głosu.

 

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Prosimy pana Wójta Tadeusza Goździejewskiego oraz panią Iwonę Karczmarz o przedstawienie prezentacji multimedialnej temat historii powstania boiska.

(komentarz – wójta)

            Przed rozbudową budynku szkoły w Grabowcu, na terenie, na którym obecnie wznosi się nowe skrzydło budynku oraz hala sportowa, były boiska. Bosko do siatkówki, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej. Wszystkie te boiska miały twardą, ziemną nawierzchnię. Upadek na taką nawierzchnię zawsze kończył się mniejszymi lub większymi otarciami lub nawet ranami. Ale któż o to dbał, pogoń za piłką zastępowała plaster na rany, a w domu czekały następne okłady na rany – z paska.

         Potrzeba rozbudowy budynku szkolnego wymusiła likwidację funkcjonujących na świeżym powietrzu boisk. Wybudowana hala sportowa zastąpiła boiska. Ale jednocześnie została utracona atmosfera otwartego boiska, biegania za piłką do późnych godzin i korzystania z boisk
w każdej dowolnej chwili, kiedy skrzyknęło się kolegów a któryś z nich przyniósł własną piłkę.

           Hala sportowa, ze względów organizacyjnych, ograniczała możliwości korzystania z niej. Brakowało otwartego boiska dostępnego nie tylko dla uczniów. Rada rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu, wówczas gdy organem prowadzącym było Starostwo Powiatowe w Zamościu, zebrała pieniądze na urządzenie boiska do siatkówki. Planowano, że boisko powstanie w północnej części terenu szkoły. Osiem i pół tysiąca złotych zebrane na ten cel, szczupłość terenu oraz napowietrzna linia energetyczna prowadząca do schroniska szkolnego i budynku dawnego internatu zniechęcały do realizacji planów.

        W 2013 roku w trakcie spotkania zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” i wójtów gmin należących do LGD dotyczącego kolejnego naboru konkursowego na dofinansowanie projektów, stworzyła się możliwość pozyskania środków na jakiś projekt do realizacji na terenie gminy. Jak wspomina Pan Wójt: zaświtała w głowie myśl, aby ziściły się marzenia o boisku do siatkówki.

           Zaczęły się rozmowy z projektantem na temat zakresu boiska, jego lokalizacji i zagospodarowania. Początkowe boisko do siatkówki stawało się kortem tenisowym, rozrosło się o boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej. Z racji szczupłości dostępnego terenu boisko do piłki nożnej musiało być zmniejszone. Nawierzchnia oczywiście miała być wykonana w wersji nieurazowej. Nawierzchnia winna być odwadniana, stąd konieczność zaprojektowania odwodnienia liniowego i zbiornika na wody opadowe. Oczywiście ogrodzenie odpowiednio wysokie, aby piłka nie uciekała do sąsiadów. Dostępna powierzchnia pod boisko była już zagospodarowana podjazdem do budynku schroniska. Trzeba było zaprojektować przełożenie drogi dojazdowej. I tak oto pomysł na boisko do siatkówki zmienił się na całkiem duży projekt.

        Początkowo planowano złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru na tzw. „Małe projekty”. Ale dofinansowanie w ramach tego działania mogło wynieść maksymalnie 25 tys. zł. Planowano następny nabór w ramach działania „Odnowa wsi”, w którym dofinansowanie mogło być wyższe w ramach posiadanych przez LGD środków. W ogłoszonym w lutym 2014 roku złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł.

          Na początku 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych. Podjęto decyzję o złożeniu wniosku, a kwota na którą opiewał wniosek to 100 tys. zł. Zgłoszenie do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało dokonane w lutym 2014 r., a złożenia wniosku uzupełnionego o wymagane dokumenty – w lipcu 2014 r. Oba wnioski zostały przyjęte.

        W trakcie uzyskiwania koniecznych decyzji okazało się, że numery działek zostały zamienione. Dokumenty źródłowe zawarte w księdze wieczystej pozwoliły na skorygowania powstałego błędu. Ale to nie koniec kłopotów. Okazało się, że działki na których miało być boisko zarejestrowane są w ewidencji gruntów jako rolne. Podjęte czynności o „odrolnienie działek” skutkowały decyzją Starosty Powiatu Zamojskiego o odrolnieniu, ale inwestor – gmina musiała zapłacić ponad 14,5 tys. zł.

        24 czerwca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a 9 października 2014 r. – umowa na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

      18 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boiska wielofunkcyjnego. Ofertę złożył tylko jeden wykonawca – EUROCOURT Sp. z o.o. z Radomia. Oferta została sprawdzona, oceniona i przyjęta. 14 sierpnia 2014 r. podpisano umowę o wykonawstwo. Prace rozpoczęto 16 września 2014 r. Po rozbiórce podjazdu do schroniska rozpoczęto prace ziemne: wykop pod zbiornik na wody opadowe i pod nieckę boiska. W tym czasie, nad terenem budowy wisiała jeszcze linia energetyczna zasilająca schronisko, ale nowe – doziemne przyłącze już zostało zrealizowane i pozostało do wykonania przepięcie i demontaż linii i słupów.

      Na budowie boiska trwały prace przy nawożeniu i zagęszczania piasku, układaniu poszczególnych warstw podbudowy. Zabudowano odwodnienie liniowe, wykonano zbiornik na wody opadowe. Zamontowano słupki do powieszenia siatki. Wykonywano przebudowę drogi dojazdowej do schroniska. Wreszcie przyszedł moment, w którym na plac budowy wjechał rozścielacz i mogliśmy obserwować jak powoli powstają kolejne warstwy nawierzchni boiska. Elastyczne tworzywo gumowe, warstwa poliuretanowa – inny kolor dla boiska do siatkówki, inny dla pozostałej części. Uzupełnienie terenu bezpośrednio przy ogrodzeniu sztuczną trawą.

      Na budowie nie obeszło się bez trudności. Nauczyciele wychowania fizycznego mieli zastrzeżenia do wyposażenia boiska. Kosze do koszykówki według nich były zbyt wysoko zawieszone, ale okazało się że jest możliwość obniżania tablicy koszowej. Zauważono problem zbyt dużej bramki w stosunku do powierzchni boiska. Ale bardzo szybkie uzgodnienia z autorem projektu, wykonawcą i inspektorem nadzoru pozwoliło naprawić tą bądź co bądź niedogodność. Ostatecznie zmieniono bramkę o szerokości 5 m na bramkę o szerokości 3 m. Uzasadnienie zmiany bramek zostało przyjęte przez instytucje z którymi podpisano umowy na dofinansowanie. Prace przy budowie praktycznie nie zostały przerwane. Otwory z tulejami do osadzenia osprzętu sportowego, linie poszczególnych boisk i montaż osprzętu: słupków do siatkówki, koszy i bramek – to kolejne etapy budowy. Powieszenie siatki ogrodzenia, dokończenie drogi dojazdowej, pomiary geodezyjne
i … boisko gotowe do odbioru. Prace przy boisku zakończono 15 października 2014 r.

          Odbioru dokonano w dniu 23 października 2014 r. Po tym odbiorze boisko nadawało się do użytkowania.

      Boisko o wymiarach zabudowy 19 x 32 m i nawierzchni 15 x 28,10 m boiska pozwala na grę w siatkówkę i koszykówkę na boiskach pełnowymiarowych. Gra w piłkę nożną i piłkę ręczną może odbywać się w wersji amatorskiej, bez zachowania normatywnych wymiarów boiska.

          Całkowity koszt boiska razem z kosztami projektu, odrolnienia działek to kwota 396.891,80 zł. Sama budowa boiska kosztowała 363.834 zł. Z tej kwoty 160 tys. złotych to dofinansowania. 60 tys. zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przyznanych w ramach Programu Leader z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. 100 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Bazy Sportowej.

         Jak dla takiej gminy jak nasza to spory wydatek. Ciężar finansowania nie dźwigała sama gmina, nieco ponad 40 % to są środki zewnętrzne. Ale przede wszystkim mamy piękne boisko, które będzie służyło naszemu młodemu pokoleniu, a i starsi będą mogli czynnie spędzać na nim czas. Wszystko dla zdrowia i dobrej kondycji naszego społeczeństwa. Może wśród korzystających z boiska urosną następcy Lewandowskiego, Boruca, Wlazłego czy Miki. Oni na pewno nie będą potrzebowali zwolnień z wychowania fizycznego

           Warto pracować, zabiegać o środki, abyśmy korzystali z takich obiektów jak ten, który dziś uroczyście otworzyliśmy.

 

Prowadzący 2- Krzysztof Karczmarz:

Komenda: Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić!

Spocznij!

 

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

A teraz zapraszam do obejrzenia części artystycznej.

 

II. Część artystyczna: w hali sportowej

 

 1. Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Sportowe marzenia” – Karol Chilewicz

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Mądrość i sport to wartości, które muszą istnieć w zgodzie i harmonii. Przekonajmy się, co już umieją nasi młodzi sportowcy. Zapraszam do obejrzenia krótkiego pokazu tanecznego w wykonaniu początkujących cheerleaderek oraz kibiców z klas I – III szkoły podstawowej.

 1. Pokaz taneczny – Beata Jaworska

 2. Piosenka pt. „Skacz do góry” – Karol Chilewicz

 

Prowadzący 3 – Beata Jaworska: A teraz zapraszam do obejrzenia krótkiego pokazu
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zaprezentują oni kilka dyscyplin sportowych.

       4. Pokaz dyscyplin sportowych (odpowiedzialni – Hanna Pedowska, Krzysztof Karczmarz, Wojciech Hołosyniuk

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Na początek piłka nożna. Warto wspomnieć przy okazji, że

Kiwać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej,

ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi.

Najważniejsze jest, aby strzelić gola,

Gdyż taka jest piłkarza rola.

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Teraz poprosimy o krótką prezentację koszykówki - dyscypliny, w której liczy się nie tylko wprawne oko, ale i dobry cel.

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Zapraszam na scenę szkolne siatkarki, które doskonale wiedzą, że w siatkówce ważny jest zarówno refleks jak i spryt.

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: A teraz jedna z najstarszych gier, bardzo lubiana przez dzieci i dorosłych, czyli kometka.

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Przed nami krótki pokaz ringo – gry, której twórcą jest Polak Włodzimierz Strzyżewski. Określa się ją mianem „gry dla każdego”.

 

 

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Teraz poprosimy o krótką prezentację umiejętności gimnastycznych naszych uczniów. Mówi się, że gimnastyka to dyscyplina, która wszystkie kości nam wygina. Zobaczmy, jak radzą sobie nasi uczniowie.

(hula – hop przerzuty w bok piramidy)

Prowadzący 3 - Beata Jaworska: Oczywiście w naszej szkole dbamy o sprawność fizyczną na wiele sposobów. Jednym z nich jest taniec. Prosimy teraz o zaprezentowanie krótkiego układu tańca nowoczesnego.

5. Piosenka „Już zawody zacząć czas” – Karol Chilewicz

 

Prowadzący 1- Anna Danilczuk:

Na koniec chcę zwrócić uwagę Państwa, że jest wyłożona kronika szkoły i serdecznie proszę o dokonanie wpisów, które uwiecznią dzisiejsze spotkanie.

Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości, a Gości zapraszamy do zielonej Sali gimnastycznej na poczęstunek.

 

Scenariusz opracowała: Teresa Goździejewska,
Beata Jaworska i Anna Danilczuk 

 

 

 

 


 

 

Rok Patrona

Szkoła dla Niepodległej

sto lat niepodległości

O Grabowcu

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Grabowcu im. Henryka Sienkiewicza | Administrator strony UNIDEB