Ważne w roku szkolnym 2004/2005


- Zespół otrzymał odznakę "Za zasługi dla Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego najpiękniejszych tradycji.
- Szkoła podstawowa uzyskała certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam").
- Gimnazjum uzyskało certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam").
- Zespół zajął I miejsce w akcji "Gorączka Złota" - w rejonie powiatu zamojskiego.
- Zespół został nominowany do Lubelskiej Nagrody Ekologicznej "Suseł".
- Uczennica gimnazjum otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Legendy źródeł".
- Zespół uzyskał certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Lublinie.
- Uczennica szkoły podstawowej otrzymała wyróżnienie w eliminacjach powiatowych konkursu - Turniej Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana.
- Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce w rejonowych igrzyskach w mini siatkówce - dwójki dziewcząt.
- Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce w rejonowych igrzyskach w mini siatkówce - trójki dziewcząt.
- Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej zajęła IV miejsce w rejonowych igrzyskach w mini siatkówce - dwójki chłopców.
- Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce w rejonowych igrzyskach w mini siatkówce - trójki chłopców.
- Uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zamościu.
- W międzyszkolnym konkursie komputerowym "Życie i Twórczość Henryka Sienkiewicza" zorganizowanym przez SP nr 2 w Zamościu uczeń szkoły podstawowej zajął II miejsce. Ponadto pięciu uczniów szkoły podstawowej otrzymało wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymał także jeden uczeń gimnazjum.
- Drużyna chłopców z gimnazjum zajęła I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej.
- Drużyna dziewcząt z gimnazjum zajęła III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej.
- Zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczno-zdrowotny.
- Czterech gimnazjalistów zostało laureatami konkursu "V Spotkania z Biblią" a dwóch laureatami konkursu "V Spotkanie z Mitologią".(Konkursy organizowało Gimnazjum Nr 2 w Zamościu.)
- Przystąpiliśmy do systemu elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.
- Zespół uczniów szkoły podstawowej zajął I miejsce w międzyszkolnych "Zawodach matematycznych" (drugie miejsce zespół ze szkoły w Miączynie, trzecie zespół z Trzeszczan).
- Uczeń gimnazjum uzyskał certyfikat Europejskiej Akademii Internetowej.
- W przedszkolu założyliśmy ścienną tablicę informacyjną o życiu przedszkolaków w trzech oddziałach.
- Harcerze zajęli II miejsce w konkursie na stroik i szopkę świąteczną.
- Nauczycielki przedszkola redagują gazetkę "Przedszkolak". W grudniu ukazał się pierwszy numer gazetki.
- Posadziliśmy na placu szkolnym 50 drzewek i krzewów.
- Zorganizowaliśmy II Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne.
- Praca Szkolnego Klub Odkrywców (gimnazjum) zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Nad wszystko inne ceń strony rodzinne" zorganizowanym przez Posła na Sejm RP Arkadiusza Bratkowskiego.
- Drużyna uczniów gimnazjum zajęła III miejsce w Międzygminnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Miączynie.
- Szkoła podstawowa otrzymała wyróżnienie w XVI edycji Alertu Ekologiczno - Przyrodniczego.
- Uczniowie gimnazjum w konkursie plastycznym "Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją" otrzymali I i III miejsce oraz siedem wyróżnień.
- Uczniowie szkoły podstawowej w konkursie plastycznym "Ja też jestem Europejczykiem" otrzymali dwa wyróżnienia (prace zostały skierowane do publikacji).
- Uczniowie szkoły podstawowej w konkursie plastycznym "Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją" otrzymali I i II miejsce oraz trzy wyróżnienia.
- Szkoła podstawowa zgłosiła się do akcji "Czytam, Myślę, Działam".
- Gimnazjum zgłosiło się do akcji "Czytam, Myślę, Działam".
- Konkurs "100 profs pour une Europe plurilingue" został rozstrzygnięty. Komisja złożona z przedstawicieli Ambasady Francji w Polsce i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wybrała 16 nauczycieli (w tym jedną naszą nauczycielkę - Anetę Dzieńkowską), którzy przedstawili swoje osiągnięcia w realizacji projektów europejskich oraz stosowaniu nowoczesnych, multimedialnych metod w nauczaniu. Nasza nauczycielka wzięła udział w szerokiej debacie na temat szkolenia ustawicznego nauczycieli oraz pozycji i przyszłości języka francuskiego, która odbyła się w Paryżu w dniach 10-13 września.
- Grupa uczniów gimnazjum uzyskała III miejsce w wojewódzkim rajdzie edukacyjnym "Szlakiem walk wrześniowych 1939 r.".
- Oddaliśmy plac szkolny pod budowę sali gimnastycznej z widownią (prace budowlane trwają).
- Zatrudniliśmy logopedę i drugiego nauczyciela języka niemieckiego.

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010