Ludowa poetka - Janina Wójciuk


Życiorys poetki
          Janina Wójciuk (z domu Śleboda) urodziła się w Krzeszowie nad Sanem 16 maja 1920 roku. Wcześnie, bo w wieku 6 lat straciła ojca, który wyjechał do Brazylii za pracą i nigdy już nie wrócił. Gdy miała 8 lat przyjechała do Grabowca do swojej ciotki, która zajęła się jej wychowaniem. W wieku niespełna 18 lat wyszła za mąż i zamieszkała we wsi Góra Grabowiec, gdzie mieszka do dziś. Wspólnie z mężem zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, obecnie oboje są już na emeryturze. Wychowali pięcioro dzieci. Pani Janina od dzieciństwa bardzo lubiła książki i chętnie je czytała, szczególnie wiersze. Sama zaczęła pisać dosyć późno, około 50 roku życia. Jak sama mówi natchnieniem do pisania był dla niej np. powiew wiatru w jesienne popołudnie lub codzienne zajęcia. Każdy moment był dobry na układanie strof.
          Niestety wiele z tych wierszy zaginęło, a te które pozostały znajdują się w rękopisie lub pamięci samej poetki. Jedynie utwory o tematyce religijnej doczekały się wydania drukiem w antologii ludowej poezji metafizycznej i religijnej „Ziarna wiecznej nadziei” .
Opracowała Daria Kodeniec - bibliotekarz szkoły

Pani Janina Wójciuk podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną – 18 listopada 2003 roku

Pani Janina Wójciuk podczas spotkania z młodzieżą gimnazjalną – 18 listopada 2003 roku


Ludowa poetka - Cerella Oleszczuk


Życiorys poetki
          Cerella Oleszczuk urodziła się 18 lipca 1914 roku w Huszczce Małej w rodzinie chłopskiej Józefa i Józefy Pachlów. Do szkoły chodziła w Skierbieszowie. Przed II wojną światową wyszła za mąż za Stanisława Oleszczuka z Iłowca. Ma dwóch synów - Piotra i Janusza.
          Literaturą interesowała się od najmłodszych lat. Bardzo często recytowała wiersze podczas różnych uroczystości szkolnych. Pierwszy wiersz napisała będąc uczennicą klasy piątej. Po wojnie zamieszkała z rodziną w Grabowcu. Będąc mężatką i matką nie przerwała swojej twórczości. Tematyka jej wierszy to przede wszystkim wieś, jej problemy i piękno przyrody. Pisała również wiersze na różne okazje np. Dzień Kobiet, Dzień Służby Zdrowia, powitanie biskupa i wiele innych.
          Utwory jej były publikowane w zbiorku poezji ludowej "Złote ziarno".
          Zmarła 21 maja 2009 roku.

Pani Cerella Oleszczuk podczas spotkania z uczniami szkoły podstawowej, 2002

Pani Cerella Oleszczuk podczas spotkania z uczniami szkoły podstawowej, 2002

Ludowy twórca artystyczny - Tadeusz Nosko


Życiorys twórcy
          Tadeusz Nosko urodził się 1 maja 1928 roku w Siedlisku. Mieszkał na Bronisławce - gmina Grabowiec - wraz z rodzicami i siostrami. Nie był wysiedlony, gdyż ojciec jego pracował jako ogrodnik w majątku na Siedlisku. Otrzymał wtedy, wraz z rodziną, zgodę na dalszy pobyt na Bronisławce. W czasie okupacji niemieckiej był wraz z ojcem aresztowany. Trwała wtedy pacyfikacja gminy Grabowiec. Na prośbę matki zwolniono go, a ojca wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Później ojciec został wywieziony do Niemiec. 13 maja 1949 roku twórca został powołany do wojska. Służył w pułku w Olsztynie.
          Po powrocie z wojska, w 1951 roku, został zatrudniony w urzędzie gminy jako pracownik umysłowy. W 1954 roku został przeniesiony do Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie na stanowisko inspektora skupu. Pracował tam do 1958 roku. 12 lutego 1958 roku został wybrany na przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowcu. Funkcję tę pełnił do 1969 roku. W latach 1970 - 1971 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grabowcu. W tym czasie uczęszczał do wieczorowej szkoły średniej w Grabowcu, a maturę zdawał w Hrubieszowie.
          Na emeryturę odszedł w lipcu 1986 roku. Jego hobby to rzeźbiarstwo. Pierwszą rzeźbę wykonał w 1995 roku. Zachęcił go do tego jego wnuk Kamil, gdyż miał zadaną pracę rzeźbiarską do wykonania.
          Dotychczas wykonał około 100 rzeźb. Przedstawiają one przede wszystkim postacie historyczne i postacie świętych. W 1998 roku wyrzeźbił Chrystusa Frasobliwego i kapliczkę dla papieża Jana Pawła II. Rzeźby te Ojcu Świętemu wręczył proboszcz parafii Grabowiec ksiądz Stanisław Budzyński. Swoje rzeźby wystawiał w Nieliszu, Lublinie, Mokrem, Grabowczyku. Jego rzeźby znane są na całym świecie; od USA po Australię. Napisano o nim artykuły w Dzienniku Wschodnim i Tygodniku Zamojskim. Najchętniej rzeźbi w lipie, sośnie i tui. Obecnie mieszka w Grabowcu.

Pan Tadeusz Nosko podczas spotkania z uczniami szkoły podstawowej

Pan Tadeusz Nosko podczas spotkania z uczniami szkoły podstawowej

Pan Tadeusz Nosko podczas spotkania z uczniami szkoły podstawowej

Pan Tadeusz Nosko podczas prezentacji Gminy Grabowiec w Ośrodku Brama Grodzka w Lublinie - wrzesień 2002

Pan Tadeusz Nosko podczas prezentacji Gminy Grabowiec w Ośrodku Brama Grodzka w Lublinie - wrzesień 2002

Ostatnia aktualizacja 14.08.2010