Z kart historii


Ciekawostki - zapiski z kart historycznych szkoły
        Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu w 1967 roku uchwaliła następujące kary dla uczniów palących:
 1. Wygłoszenie na apelu, zawiadomienie rodziców.
 2. Wezwanie rodziców i obniżenie stopnia ze sprawowania.
 3. Kara pieniężna dla klas podstawowych 50 zł a licealnych 100 zł.
 4. Prace porządkowe.
 5. Przeniesienie do innej szkoły - klasy licealne.

        W arkuszach ocen uczniów w latach czterdziestych XX wieku można spotkać różne zapisy o uczniach. Przykładowo:
 • "dziecko leniwe w każdej pracy, w pracy umysłowej szczególnie",
 • "zajęty przez rodziców handlem nie mógł poświęcać czasu nauce",
 • "leniwy chodzi do szkoły by w domu nic nie robić",
 • "szkoła dlań miejscem gdzie robi się awantury",
 • "mimo starań szkoły i rodziców nie chce się uczyć - jest leniwy i uparty",
 • "uczeń leniwy w ćwiczeniach piśmiennych",
 • "uczennica więcej zdolna do zabawy niż do pracy",
 • "wskutek ubóstwa uczeń zaprzestał uczęszczania do szkoły (zupełny brak odzienia i obuwia oraz zbytnia odległość od szkoły)".

        Najdłużej w naszej szkole pracowała absolwentka Prywatnego Seminarium w Rzeszowie, tj. od 1 maja 1917 roku do 20 października 1970 roku; z przerwą - spowodowaną wysiedleniem mieszkańców Grabowca przez Niemców - od 1 maja 1943 roku do 31 sierpnia 1947 roku (praca w szkołach na terenie gminy Trzeszczany).

        W roku szkolnym 1916/17 oceniano ucznia w czterech dziedzinach działalności: zachowania się, pilności, postępu w poszczególnych przedmiotach naukowych oraz porządku zewnętrznego ćwiczeń pisemnych.

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2010