20210519 104415

W roku szkolnym 2020/21 dzieci z oddziału przedszkolnego „0b" uczestniczą w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas". Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy są narażone na bezpośredni kontakt z palącymi. Dzieci aktywnie uczestniczą w organizowanych zajęciach. Chętnie wykonują proce plastyczne, które są ozdobą przedszkolnej sali.

 

Galeria