Egzamin 
 
Informujemy, że odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 9 lipca br. w piątek.
Zapraszamy uczniów klasy VIII a w godzinach 11.00 - 12.00,  a uczniów klasy VIII b w godzinach 12.00 – 13.00.
Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego – przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczka.