20211110 205553

   Tradycją naszego Zespołu Szkół od roku 2007, jest organizacja Nocnego Rajdu Niepodległości. Ma on celu uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, odwiedzenie miejsc pamięci znajdujących się w okolicy, a także popularyzację zdrowego stylu życia.

   W tym roku już po raz XIV uczniowie klas siódmych i ósmych wraz z panią Anną Danilczuk, panem Wojciechem Hołosyniukiem oraz panem Krzysztofem Karczmarzem wyruszyli na trasę rajdu liczącą ok. 12 km. Swoją wędrówkę rozpoczęli od miejscowości Glińska (gm. Uchanie), gdzie przy pomniku Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „Rzepa” – żołnierza II Inspektoratu Zamojskiego AK, dowódcy II Rejonu Grabowiec, „Żołnierza Niezłomnego” oddali cześć. Dalsza droga prowadziła przez Skibice, Las Szystowicki, Dańczypol, Bronisławkę. Na zakończenie na strudzonych rajdowiczów czekało ognisko i pieczone kiełbaski.

   Serdeczne podziękowania kierujemy do naszego przewodnika, a jednocześnie pomysłodawcy rajdu pana Waldemara Greniuka oraz pani Zofii Greniuk za przygotowanie ogniska.

Galeria