fot

    Uczniowie liceum ogólnokształcącego Beata Buczak i Alan Kusy zostali laureatami IV Edycji Konkursu Historycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty „Wolna – Niepodległa”. W tym roku patronat honorowy na konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

    Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębienie wiedzy historycznej, w tym przybliżenie życiorysów postaci zaangażowanych w walkę o niepodległość, motywowanie uczniów do samodzielnego pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, ukazanie różnych form obchodów rocznicy niepodległości w środowisku lokalnym.

    Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy literackiej, która mogła mieć formę: eseju, rozprawki, opowiadania lub utworu poetyckiego, będącego autorską interpretacją tematu „Wolna – Niepodległa”.

    Laureatom konkursu i opiekunowi pani Annie Danilczuk – Gratulujemy!