P1010658

20 listopada – to wyjątkowy dzień, rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. To dzień, w którym uwaga kierowana jest na dzieci i ich prawa. Jak powstał Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka? Święto to zostało uchwalone przez polski Sejm 7 listopada 2014 r., by przypomnieć dorosłym, że „prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują te same prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1988 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z poszanowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, który zwracał uwagę na godne traktowanie dzieci.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać.

W szkolnej bibliotece w dniach 23-24 listopada przeprowadzono zajęcia poświęcone prawom dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na prawo do: życia i rozwoju, wychowania w rodzinie, wychowania bez przemocy, swobody wypowiedzi, nauki, informacji, zadawania pytań, wypoczynku. Wykorzystano materiały i publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

nauczyciel bibliotekarz

Galeria