info

  • Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie liceum ogólnokształcącego przechodzą na naukę zdalną.
  • Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.
  • Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych, dla uczniów województwa lubelskiego ferie rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 27 lutego 2022
  • W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
  • W szkole będzie można organizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
  • W okresie nauki zdalnej można wypożyczać lektury i książki z biblioteki oraz korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego.

Numery telefonów; pedagog: 502 655 134, psycholog: 662 183 210.

                                                                                                                Elżbieta Widyma

Dyrektor Zespołu Szkół