fot

     W ramach prowadzonych działań profilaktycznych związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19, 16 grudnia 2021 odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Szczepmy się”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 liceum ogólnokształcącego, którzy w małych grupach pracowali nad projektem konkursowym. Oprócz walorów artystycznych, prace prezentowały wysoki poziom wiedzy uczniów na temat szczepienia przeciwko Covid - 19. Uczniowie uwzględnili w swoich pracach metody i sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa; prawie każda z prac wskazywała na wielką rolę maseczek, dystansu społecznego, dezynfekcji oraz przede wszystkim szczepień przeciwko wirusowi. 

     

     Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce uczennicom klasy III LO -oddział, wojskowy: Beacie Buczak oraz Aleksandrze Pieczykolan,

II miejsce ex aequo  zajęli uczniowie klasy I LO - Marta Nowak, Szymon Popek,  oraz  III LO -  Anna Banach, Aleksandra Romanowska, Karolina Staszczuk.

III miejsce przyznano uczennicom klasy III LO – Aleksandrze Walkowskiej, Katarzynie Kodeniec i Magdalenie Steć.

    Dodatkowo wszyscy uczniowie pracujący nad pracami konkursowymi zostali nagrodzenie drobnymi upominkami. Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, propagując tym samym rolę szczepień wśród młodszych kolegów.

Galeria