fot

    Od pierwszych dni wojny na Ukrainie nasz Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicz w Grabowcu zaangażował się w pomoc i wsparcie uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli i znaleźli schronienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grabowcu. Nasza pomoc Ukraińcom jest możliwa dzięki realizowanemu projektowi: Wsparcie ukraińskich partnerów – Unterstützung ukrainischer Partner i otrzymanej dotacji z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

    Projekt był realizowany dla grupy 20 uchodźców z Ukrainy, w okresie od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2022 r. którzy przybyli do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. Nasze działania jako gospodarza polegały na przygotowaniu i zapewnieniu odpowiednich warunków noclegowych, doposażeniu schroniska w niezbędny sprzęt, przybory, ubrania umożliwiający dłuższy pobyt dzieci i matek z Ukrainy. Te zadania koordynowały: pani Anna Kwiatkowska – Stankiewicz i pani Urszula Kwiatkowska. W szkole zarówno nauczyciele i uczniowie podjęli działania służące adaptacji i integracji dzieci i uczniów ukraińskich z rówieśnikami polskimi. Na wspólnych zajęciach edukacyjnych w szkole, prowadzonych przez panią Beatę Jaworską, uczniowie przygotowali podstawowe zwroty, zarówno w języku polskim i ukraińskim, które następnie zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Pięciu ukraińskich uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej w Grabowcu, w oddziałach ogólnodostępnych. Nasz działania skierowane były na wsparcie językowe całej grupy, w tym celu zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka polskiego, prowadzone przez panią Barbarę Fik i panią Agatę Łaszyńską – Sioma.

    W trakcie pobytu grupy ukraińskiej przypadały Święta Wielkanocne, obchodzone zarówno przez katolików i prawosławnych. Nauczyciele – wolontariusze z naszej szkoły podjęli działania mające na celu przybliżenie tradycji wielkanocnych. Nasi goście uczestniczyli w procesji z palmami ulicami Grabowca podczas Niedzieli Palmowej. Pracownicy stołówki szkolnej zadbali o przygotowanie potraw i ciast wielkanocnych, które znalazły się na stole wielkanocnym.

    W takcie pobytu grupy w naszym Zespole Szkół organizowane były różnorodne zajęcia integrujące, konkury tematyczne, wspólny udział w uroczystościach szkolnych: Dzień Patrona, Piknik integracyjny w Dańczypolu podczas którego grupa ukraińska prezentowała się śpiewając piosenki w języku ukraiński.

    Efektem podjętych działań jest nawiązanie relacji rówieśniczych polsko – ukraińskich, podstawowy znajomości języka polskiego, poznanie polskich zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych.

    Koordynatorem realizowanego projektu była pani Elżbieta Widyma – dyrektor Zespołu Szkół w Grabowcu.

Foto relacja z pobytu partnerów z Ukrainy