20221005 083344

   W bieżącym roku szkolnym XII Światowy  Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzony był 7 października. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział w tej akcji edukacyjnej, która jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych" zaległości po wakacjach oraz propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

  Głównym Organizatorem akcji jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania. Organizator Główny udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Organizatorzy lokalni, a byli to u nas nauczyciele matematyki, którzy przed przeprowadzeniem egzaminu wykorzystali materiały udostępnione przez Organizatora, a następnie przeprowadzili w swoich klasach egzamin z tabliczki mnożenia w formie pisemnej.

Galeria