„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"
ks. Jan Twardowski

Szkoła pamięta

     Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca, czasu, światopoglądu, czy religii. Zgodnie z polską tradycją, tuż przed 1 listopada odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli. Zapalamy wówczas znicze na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Dzień Wszystkich Świętych to również czas, w którym czci się pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, o samotnych żołnierskich grobach i miejscach upamiętniających bohaterów.

     W tych szczególnych dniach uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu zrealizowali po raz kolejny założenia akcji MEN „Szkoła pamięta". Priorytetem tej inicjatywy jest skierowanie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz o ludziach, którzy zapisali się w dziejach lokalnej społeczności, regionu. „Szkoła pamięta" to akcja odbywająca się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i tej najbliższej. W ten sposób inicjatywa Ministerstwa nawiązuje do polskiej tradycji Świąt Zadusznych.

    Historia, kultura, tradycja i pamięć jest dla nas bardzo ważna, dlatego w ramach tej akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie mogił poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli i ludzi związanych z historią tej ziemi. Uczniowie zapalili również, przyniesione przez siebie, znicze, złożyli kwiaty oraz wiązanki w ważnych miejscach pamięci na cmentarzu parafialnym w Grabowcu oraz przed pomnikiem poległych żołnierzy znajdującym się w miejscowości Góra - Grabowiec. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia związane z okolicznymi miejscami pamięci oraz toczyły się dyskusje na temat dokonań ważnych, z punktu widzenia historii lokalnej i historii Polski. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w okolicznościowych wycieczkach, które urzeczywistniały nauczane w trakcie lekcji wydarzenia.

    Dziękujemy wszystkim za ofiarowanie kwiatów, wiązanek i zniczy!

Galeria