30E24B29 6704 4F05 82D3 2E610789129F

   W dniu 8 listopada br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wiersz o Ojczyźnie" dla uczniów klas I- III. W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, ukazujące piękno naszej Ojczyzny, opisujące polskie symbole narodowe. Recytację wierszy oceniało jury w składzie: p. Bożena Momot,  p. Agata Łaszyńska – Sioma.

   Kryteria zgodnie, z którymi komisja oceniała recytację to: zgodność doboru tekstu z tematyką konkursu, stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne deklamowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza, przestankowanie i ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:

Na poziomie klas pierwszych:

· I miejsce - Mateusz Prokop klasa Ia

· II miejsce - Zuzanna Podleś klasa Ia

· III miejsce -   Oliwia Piłat klasa Ib

Na poziomie klas drugich:

· I miejsce - Michalina Konaszczuk klasa IIa

· II miejsce - Sylwia Wójciuk klasa IIa

· III miejsce - Marta Kaczmara klasa IIb

Wyróżnienie otrzymały Kamila Szumiło klasa IIa i Oliwia Robaczyńska  klasa IIb 

Z klasy trzeciej

I miejsce -   Gabriela Guzik

II miejsce - Maja Swatko

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie.

Galeria