logo AZ Dawid Stasiuk

   Dawid Stasiuk – uczeń klasy VIII b, zajął II miejsce w konkursie graficznym na „Logo do Archiwariusza Zamojskiego”. Konkurs został zorganizowany z okazji 20-lecia czasopisma „Archiwariusz Zamojski” wydawanego przez Archiwum Państwowe w Zamościu.