IMG 20221125 112239

    Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt.: „Powstanie Zamojskie” zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. W trakcie zajęć uczestnicy poznali tragiczne losy polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w czasie II wojny światowej, poszerzyli wiedzę dotyczącą niemieckich akcjach pacyfikacyjno - wysiedleńczych na tych terenach oraz poznali genezę i przebieg Powstania Zamojskiego.