9973EC9C 47D3 4019 996C C259A9AAB7F9

     14 lutego jest wyjątkowym dniem – to dobra okazja, by powiedzieć komuś, że się go szanuje, darzy wyjątkową sympatią i życzliwością. Stałym elementem tego dnia jest wzajemne wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Wszyscy, którzy takie przygotowali mogli wrzucać je do specjalnie przygotowanej skrzynki ,,poczty walentynkowej", z którą przeszli po klasach wyznaczeni uczniowie. Korespondencja została rozdzielona na poszczególne klasy i doręczona do adresatów. Nie zabrakło miłych słów, które z pewnością ucieszyły każdego obdarowanego.

Galeria