fot 1 zamość

   Zamość nazywany miastem idealnym, został założony w XVI wieku przez hetmana koronnego Jana Zamoyskiego. Zaprojektowane przez wybitnego włoskiego architekta Bernardo Morando miasto-twierdza, jako zespół architektoniczno-urbanistyczny w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  W dniu 07 marca 2023 r. odbyła się wycieczka klas IV i V do Zamościa . W wycieczce wzięło udział 54 uczniów. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katedry Zamojskiej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła. Przewodnik przekazał nam najciekawsze informacje dotyczące tej renesansowej budowli. Weszliśmy także na wieżę katedralną skąd podziwialiśmy uroki zamojskiej starówki. Później obejrzeliśmy wnętrze katedry i udaliśmy się na Rynek Wielki, by podziwiać jeden z najpiękniejszych ratuszy w Polsce.

  Następnie udaliśmy się do Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał"; to muzeum jest unikalnym w skali kraju miejscem, wiążącym architekturę  militarną z krajobrazem warownym twierdzy Zamość. Wyjątkowość tego muzeum wynika również z faktu, iż nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca, w którym można byłoby prześledzić rozwój sztuki wojennej od XVI wieku do połowy XX wieku poprzez ekspozycję broni i wyposażenia żołnierzy.

  Kolejnym punktem programu naszej wycieczki była wizyta w parku trampolin „Fort Jump", spędziliśmy tam godzinę a później udaliśmy się na posiłek.

  W Zamościu każdy  z nas był już nie raz. Jednak ten wyjazd był inny niż pozostałe. Tutaj byliśmy wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami. Była okazja do integracji uczniów, był też czas na zwiedzanie i uzupełnienia naszej wiedzy z różnych dziedzin.

Galeria