zdjęcie Karol

   Karol Litwin – uczeń klasy II naszego liceum - został laureatem konkursu pt. Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie. Refleksje nad dziełem Komisji Edukacji Narodowej w okresie przedkonstytucyjnym – w kategorii literackiej (wiersz).

   Uroczyste podsumowanie konkursu, zorganizowanego przez Panią Beatę Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Panią Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty pod Honorowym Patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, odbyło się 6 maja br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

   Na konkurs, organizowany w kategorii literackiej i plastycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, wpłynęło 214 prac. Komisje konkursowe oceniły je pod względem zgodności z tematyką, kreatywności oraz walorów estetycznych, edukacyjnych i artystycznych.

   Laureaci konkursu otrzymali gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk Pani Poseł Beaty Mazurek, Pani Kurator Oświaty Teresy Misiuk oraz Pana Jerzego Rębka – burmistrza Radzynia Podlaskiego.

   Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac konkursowych. Laureaci konkursu w kategorii literackiej mieli możliwość przeczytania własnych wierszy. Karol prezentacją swojego utworu budził szczególne zainteresowanie i zyskał uznanie słuchaczy. ABC sztuki żywego słowa nasz uczeń opanował celująco.

   Gratulujemy Karolowi i życzymy kolejnych sukcesów!

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem ucznia do konkursu sprawowała pani Krystyna Zienkiewicz.