info

 
Rano - autobusy rozpoczynają dowożenie uczniów  później o godzinę

Rozwożenie po zakończonych uroczystościach - 11:30