P1700028
 

      „Zielone serce" zabiło w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu. Uroczyste otwarcie Ekopracowni przyrodniczej ,,ZIELONE SERCE SZKOŁY" odbyło się 28 września 2023 r. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Barbara Krawczyk - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Zamościu, Pan Bartosz Popek - Wójt Gminy Grabowiec, Pani Elżbieta Czata - Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Ewelina Kołodziej Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Elżbieta Widyma, - Dyrektor Zespołu  Szkół w Grabowcu oraz przedstawicielka uczniów naszego liceum Natalia Kaczmara.

      „Ekopracownia – zielone serce szkoły" to projekt, w ramach którego uczniowie zyskali przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Nasz Ekopracowni jest jedną 48 w województwie lubelskim, a jedyną w powiecie zamojskim, która powstała dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i dofinansowaniu w wysokości 50 000 zł.

      Jesteśmy przekonani, że jej wyposażenie, nowocześnie pomoce dydaktyczne  przyczynią się do kształtowania postaw proekologicznych, świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych działań na rzecz środowiska naturalnego. Jej wyposażenie unowocześni pracę nauczycieli oraz uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych, będzie atrakcyjnym miejscem nauki.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia.

Galeria

Galeria - część artystyczna