DSC03885

   28 września br. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Zamościa. Cele i założenia programowe wycieczki to: kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w miejscach publicznych (kino), (McDonald ) oraz w środkach transportu, umiejętność kulturalnego spożywania posiłków, integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie – kino w Zamościu. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Galeria