baner

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IV przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Polak ma essę!”.

    Jego głównym założeniem jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę, dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć.

     Projekt będzie realizowany w trakcie zajęć języka polskiego, a w naszej szkole osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie jest p. Agnieszka Jałowicka.