foto2

     29 września br. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII. Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza prowadzona przez sztaby wyborcze kandydatów, z których każdy opracował swój program i wykonał plakat. W wyniku wyborów uczniowie wybrali swoich przedstawicieli:

Przewodniczący: Albert Chilewicz (kl.5b)

Zastępca: Julia Derlak (kl.7b)

Sekretarz: Izabela Burczyk (kl.6b)

Skarbnik: Anna Steć (kl.6a)

     Na opiekuna uczniowie wybrali p. Joannę Szatraj, a funkcję Rzecznika Praw Ucznia będzie pełnić p. Monika Kodeniec – Ogórek. 

Galeria