DSC04010

     16 października w 45 rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową w naszej szkole, obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski pod hasłem:  Jan Paweł II - Cywilizacja życia. Uroczystość przygotowaliśmy przy współpracy trzech rodzin: Państwa Górskich, Państwa Konaszczuków i Państwa Popków oraz zaangażowaniu uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Podczas uroczystości przybliżaliśmy nauczanie Jan Pawła II na podstawie Encykliki Evangelium Vite (Ewangelia Życia) i historię Błogosławionej  Rodziny  Ulmów. Na całością przygotowania czuwała pani Agata Kowalczyk i pan Karol Chilewicz.

Galeria