0001

     Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów odbyła się w naszej szkole 20 października 2023 roku. Do ślubowania przystąpiło 22 uczniów klasy I, którzy zostali przygotowani pod kierunkiem wychowawcy pani Barbary Kondrat. Pierwszoklasiści zaprezentowali wiersze i piosenki, wykazali się wiedzą pozwalającą być pełnoprawnymi uczniami szkoły. Po ślubowaniu pani dyrektor Elżbieta Widyma dokonała aktu pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali upominki, dyplomy i legitymacje szkolne od Dyrekcji szkoły. Od rodziców natomiast otrzymali „rożki obfitości", a w klasie na uczniów czekał poczęstunek w postaci pięknego tortu i owoców.

Galeria