6 1

    Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno – moralnych, uczuć patriotycznych, nie może zabraknąć zajęć przybliżających dzieciom naszych bohaterów narodowych, ludzi, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Jednym z takich zajęć było wyjście  na cmentarz. Dzieci mogły w ciszy, zadumie posłuchać opowieści wychowawcy na temat przeszłości naszej ojczyzny, zapalić lampki na grobach żołnierskich.  Pomodliły się i zapaliły lampki  również przy grobach nauczycieli pracujących w szkole w Grabowcu. Podczas wycieczki  poznały tradycje, zwyczaje związane ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłym i osobom odwiedzającym to miejsce.

Galeria