20231115 102036
 
   W dniu 15 listopada br. odbyła się uroczysta gala konkursów patriotycznych ,,Kolory Niepodległości" oraz ,,Wolna – Niepodległa". Honorowy patronat nad konkurami sprawował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który wystosował do uczestników konkursu list gratulacyjny. Organizatorami konkursu byli m.in.: pan poseł Tomasz Zieliński, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, IPN Oddział w Lublinie. Galę wręczenia nagród rozpoczęto od uroczystego odśpiewania hymnu narodowego a następnie młodzież ze SP nr 6 zaprezentowała montaż słowno – muzyczny nawiązujący do rocznicy odzyskania Niepodległości. Szkoły nadesłały 1750 prac plastycznych oraz literackich, z których jury wybrało 175 przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń naszego liceum – Karol Litwin, który otrzymał I miejsce w kategorii literackiej – wiersz o Ojczyźnie. Ucznia do konkursu zgłosiła nauczycielka historii – p. Anna Danilczuk. Podziękowania za udział w konkursie otrzymali również uczniowie II klasy szkoły podstawowej, którzy przygotowali prace plastyczne pod kierunkiem wychowawcy p. Jarosława Kudyby. Gratulujemy Karolowi i życzymy dalszych sukcesów!