20231109 135255
 
     Uczniowie klas siódmych wzięli udział w akcji edukacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Lekcji są zmiany klimatu i sposoby jego ochrony. Uczniowie po przeczytaniu komiksu i obejrzeniu filmów dowiedzieli się jak dbać o klimat w perspektywie lokalnej – w swoich domach i miejscowościach. Wykonując zadania poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali komiksy, broszury o Funduszach Europejskich oraz upominki upominki.
 

Galeria