DSC04358

     W dniu 14 listopada br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. ,,Wiersz o Ojczyźnie" dla uczniów klas I- III. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, ukazujące piękno naszej Ojczyzny, opisujące polskie symbole narodowe.

      Recytację wierszy oceniało jury w składzie: p. Bożena Momot,  p. Arleta Margol. Kryteria zgodnie, z którymi komisja oceniała recytację to: zgodność doboru tekstu z tematyką konkursu, stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne deklamowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza, przestankowanie i ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Laureatami konkursu zostali uczniowie:

na poziomie klas pierwszych:

I miejsce - Weronika Nowaczewska

na poziomie klas drugich:

I miejsce - Franciszek Bartnik

II miejsce – Karol Swatko

na poziomie klas trzecich:

I miejsce – Sylwia Wójciuk

II miejsce – Aleksandra Nowaczewska

III miejsce – Michalina Konaszczuk

Wyróżnienie otrzymały:

Oliwia Robaczyńska - klasa III b,

Jakub Majkutewicz - klasa III b,

Anastazja Szczuka - klasa III a,

Amelia Kulik - klasa III a.

        Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone podczas zabawy andrzejkowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie.
 

Galeria