received 744891654200136
 
     W dniu 5 grudnia br. młodzież 3 i 4 klasy liceum odwiedziła Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu. Uczniowie wysłuchali prelekcji syna założyciela muzeum na temat okoliczności powstania muzeum a następnie obejrzeli film ,,Wszystko dla Polski", nawiązujący do działań zbrojnych w czasie II wojny światowej, określanych mianem Powstania Zamojskiego. W trakcie pobytu uczniowie mieli możliwość obejrzenia bogatej wystawy broni, którą posługiwano się podczas walk, elementów umundurowania żołnierzy oraz rekonstrukcji ołtarza polowego. Wizyta w muzeum była cenną lekcją historii regionalnej.
 

Galeria