img 20231215 095002

      Dnia 14 grudnia 2023 r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Literacki dla IV klasy SP „Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja”. Na konkurs wpłynęło 10 prac.

Konkurs miał na celu:

  • doskonalenie wypowiedzi pisemnej, jaką jest list;
  • rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów;
  • upowszechnienie zainteresowań literackich wśród dzieci;
  • poznanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
  • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

     Komisja zgodnie z regulaminem rozstrzygnęła konkurs, oceniając otrzymane prace literackie i wyłoniła laureatów. Zostali nimi:

I miejsce – Wojciech Chudzik

II miejsce – Antoni Mandziuk

III miejsce – Zuzanna Popek

Wyróżnienie – Hubert Seń  

      Przy ocenie prac komisja konkursowa szczególną uwagę zwróciła na to, czy listy zostały napisane samodzielnie. Oceniła również twórcze podejście do tematu, sprawność języka wypowiedzi, prawidłową stylistykę, gramatykę, ortografię oraz poprawne użycie stałych elementów listu. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy uznania oraz drobne upominki rzeczowe.

Wszystkim laureatom gratulujemy!