20240125 091725

    Uczniowie klasy VII b zmieścili ostatnio treść noweli „Latarnik” w pudełku po butach. Zadanie polegało na tym, że uczniowie przynoszą w pudełkach przedmioty łączące się z treścią lektury, nad którą pracują. Dzięki takiemu zadaniu młodzi ludzie nie tylko mają szansę wykazać się pomysłowością, udowodnić, że znają treść, ale przede wszystkim trenują umiejętność argumentowania, ponieważ każdy zaprezentował swoje pudełko i opowiedział, dlaczego zdecydował się na takie, a nie inne drobiazgi.

Galeria