423105706 339741585694890 6565911470826984373 n

    Spotkanie z ratownikiem medycznym, które odbyło się 23 stycznia br., tuż przed feriami, miało kluczowe znaczenie dla naszej grupy wolontariackiej. Szkolenie poprowadził ratownik medyczny współpracujący z PCK. Podczas spotkania omówiono strategie i procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w różnych sytuacjach awaryjnych. Ratownik medyczny zaprezentował aktualne wytyczne i techniki, które mogą być zastosowane w nagłych przypadkach, takich jak wypadki, choroby nagłe czy nagłe przypadki medyczne. Szczególny nacisk położono na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Uczestnicy mieli okazję odświeżyć swoją wiedzę na temat podstawowych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej, stabilizacji urazowej oraz postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. Podsumowując, spotkanie z ratownikiem medycznym było bardzo owocne i inspirujące. Pozwoliło ono uczestnikom na lepsze zrozumienie procedur ratowniczych oraz podniesienie umiejętności niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.

Galeria