A było ich tysiące

Michałów, Jakubów, Kaś

Wróg wyrzucał je z domowych gniazd

Jak pisklęta niezdolne do lotu.

Później wyrwani spod skrzydeł matek

Wrzuceni do wagonów, wiezieni w nieznane...

 

P1720715

         W Gminie Grabowiec akcja wysiedleńcza rozpoczęła się 21 lutego 1943 roku. Szczególnie tragiczny los spotkał dzieci. Brutalnie zabrane rodzicom, głodne, wycieńczone, niejednokrotnie chore zostały wywiezione do centrum okupowanej Polski, m.in. do Siedlec, Mrozów, Kałuszyna. Wrażliwość, ofiarność, bezinteresowna pomoc mieszkańców tych miejscowości sprawiły, że wiele dzieci przetrwało ten trudny wojenny czas.  Słabsze, chore dzieci umarły podczas transportu albo zginęły w obozie koncentracyjnym. Dzieci Zamojszczyzny, najmłodsze ofiary akcji wysiedleńczej stały się jej bolesnym symbolem.

       Luty każdego roku to miesiąc szczególnie ważny dla naszej miejscowości – czas wspomnień akcji wysiedleńczej Grabowca i okolic. Tegoroczne obchody 81.  rocznicy dramatu Dzieci Zamojszczyzny miały szczególnie uroczysty charakter.

       23 lutego br. młodzież naszego liceum przygotowała dla starszych klas szkoły podstawowej i licealistów montaż słowno- muzyczny, który był wyrazem pamięci o ofiarach wysiedlenia. Rys historyczny przedstawiony przez panią E. Widymę – dyrektor szkoły przybliżył uczestnikom spotkania ten tragiczny czas.

        Nasza szkoła uczestniczyła także w gminnych patriotyczno-religijnych uroczystościach rocznicowych, które odbyły się 25 lutego br. Uczniowie z klasy wojskowej godnie reprezentowali szkołę w pocztach sztandarowych. Szczególnym wyrazem pamięci o tragedii Dzieci Zamojszczyzny była część artystyczna pt. „Zachować pamięć to nasz obowiązek", zaprezentowana przez uczniów liceum w kościele parafialnym w Grabowcu.

       Głównym punktem uroczystości gminnych  była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. J. Cielicy, proboszcza Parafii pw. Matki Bożej w Wolce Panieńskiej, z udziałem ks. Zygmunta Żółkiewskiego, proboszcza naszej parafii, w intencji nie tylko ofiar wysiedlenia Zamojszczyzny, ale także wszystkich pomordowanych podczas II wojny światowej oraz ofiar wojny trwającej na Ukrainie.

       W uroczystościach rocznicowych wzięli udział zaproszeni goście   z zaprzyjaźnionych miast - Kałuszyna i Siedlec z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele związków kombatanckich oraz Wójt Gminy Grabowiec, radni, dyrektorzy szkół, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy Grabowca.

        Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości (fot. Beata Smoła).

Galeria