1
 
      Dnia 29 lutego br. uczniowie naszej szkoły, troje z klas I – III: Aleksandra Nowaczewska – kl. III a, Mateusz Prokop – kl. II a, Michał Mąkal – kl. I oraz dwie uczennice oddziału 0: Barbara Skiba, Ada Tarczyluk i dziewczynka z grupy pięciolatków - Nikola Turewicz uczestniczyli w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim w Miączynie.

      Do konkursu przystąpili uczniowie z trzech sąsiadujących ze sobą gmin: Gminy Miączyn, Gminy Grabowiec i Gminy Sitno. Konkurs recytatorski miał na celu popularyzowanie twórczości poetyckiej Marii Duławskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Ewy Szelburg Zarembiny oraz Danuty Wawiłow. Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu międzygminnego po eliminacjach I etapu konkursu w naszej szkole. Jury w składzie między innymi pani Marii Duławskiej, poetki z Zamościa, autorki wierszy dla dzieci oceniło zdolności recytatorskie naszych uczniów bardzo wysoko.
      I miejsce w międzygminnym konkursie zdobył uczeń Mateusz Prokop, uczeń klasy II a. III miejsce zajęła Aleksandra Nowaczewska, uczennica klasy III a. Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie.
 

Galeria