1
     W dniu 4 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja „Rzecznik Praw Ucznia - wyzwania, perspektywy i możliwości", która została zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem konferencji było pogłębienie refleksji nad przestrzeganiem praw uczniów w szkołach. Omówiono sposoby postępowania w sprawach nieletnich, zagrożenia cyfrowe, zażywanie substancji psychotropowych. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni p. Monika Kodeniec- Ogórek. 
 
 
2