REKRUTACJA

 

Rekrutacja 2022/2023

 

 

Drodzy Rodzice

      Już ponad rok funkcjonujemy w stanie zagrożenia epidemicznego, który w różnych okresach zmusza nas do bardziej lub mniej restrykcyjnego postępowania. Nauczyliśmy się tak postępować, aby samemu się nie zakazić i nie narazić na zakażenie innych. Staramy się, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, postępować w miarę normalnie. Także w trakcie tegorocznej rekrutacji do przedszkola i do obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz w zakresie zgłaszania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej (dla dzieci z innych gmin niż Gmina Grabowiec), oprócz elektronicznego składania wniosków, zgłoszeń i innych dokumentów, wprowadzamy nieco „normalności” - umożliwiamy składanie dokumentów papierowych (przy wejściu do szkoły od strony parkingu), tam też będzie można pobrać potrzebne druki do rekrutacji i zgłoszeń.

      Przez ten rok nauczyliśmy się tworzyć dokumenty w wersji elektronicznej (przekształcać je z wersji papierowej). Dlatego pomijamy instruktaż dotyczący dokumentów elektronicznych – podany przy okazji ubiegłorocznej rekrutacji. Tym bardziej, że obecnie umożliwiamy składanie dokumentacji w wersji papierowej.

      W dalszym ciągu przypominamy, że dokumenty przesłane mailowo, w wersji elektronicznej, należy zachować w oryginale aby uzupełnić je do dokumentacji w przedszkolu lub szkole.