PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do czytania poniższej treści proszę zapoznać się z informacją umieszczoną bezpośrednio pod Rekrutacją 

Postępowanie rekrutacyjne

do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu

oraz do oddziału przedszkolnego

– oddziału zerowego (tzw. „zerówki”)

w Samorządowym Przedszkolu w Grabowcu

na rok szkolny 2024/2025

 

 

  • WNIOSEK o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Grabowcu w roku szkolnym 2024/2025 - (PDF) (DOC)

  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w roku szkolnym 2024/2025 (PDF) (DOC)
  • WNIOSEK o przyjęcie do obowiązkowego, rocznego wychowania przedszkolnego w oddziale zerowym Samorządowego Przedszkola w Grabowcu w roku szkolnym 2024/2025 (PDF) (DOC)

  • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W GRABOWCU (PDF) (DOC)

  • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA (PDF) (DOC)

 

UWAGA!  Jeżeli wnioski wraz z załącznikami składamy w wersji elektronicznej to dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6 zgromadzone w wersji określonej w opisach należy przekształcić w wersję elektroniczną – zeskanować w formacie *.pdf lub sfotografować, dbając o czytelność fotografii (format *.jpg lub inny) i te elektroniczne wersje przesłać razem z wnioskiem. Jeżeli wniosek lub oświadczenie  o wielodzietności edytujemy – (po pobraniu ze strony Zespołu) wypełniamy na komputerze, to proszę pamiętać o zapisaniu wersji wypełnionej na komputerze, a dopiero ten dokument należy przesłać na adres mailowy.